Featured news & stories       

Sign in to browse all stories 

Shared Service Facility (SSF) launching ceremony in Caridad Norte: A celebration of
women and community empowerment

by: Valerie Anne Lejarde - OPI PDMO

Photo_May_24_22 03-52-40 PM-16 (1).jpeg

“Kababaihan ang ilaw ng komunidad, kaya naman inuuna namin talaga ang pagtulong sa kanila lalo sa mga grupo ng mga kababaihang nasa marginalisado. Nais namin na suportahan ang mga kababaihan na nagnanais maghanapbuhay at maging independent, para makapagtabi ng pera na pansarili nila at mabili ang kanilang mga kailangan". These were the words of Mrs. Odessa Manzano, Senior Trade and Industry Development Specialist of DTI Nueva Ecija, during the Shared Service Facility launching ceremony in Brgy. Caridad Norte, Llanera, Nueva Ecija last April 5, 2022. Read more